ప్రభాస్ పక్కనుంటే ఆ మాత్రం ఆశ్చర్యం ఉండాల్సిందే..!

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫాలోయింగ్ వచ్చింది. బాహుబలి క్రేజ్ అతన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళింది. అతడితో ఫోటో తీయించుకోవడం కోసం.. కలవడం కోసం ఎంతగానో ప్రయత్నించే అభిమానులు చాలా మందే ఉన్నారు. కొందరికి మాత్రం చాలా లక్కీగా ప్రభాస్ తో ఫోటో తీయించుకునే అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళలో ఎయిర్ హోస్టెస్ కూడా కొందరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ప్రభాస్ ఫ్లైట్ జర్నీ చేసే సమయంలో అందులోని క్రూలో ఉన్నారంటే ఫోటో తీయించుకోవడం చాలా ఈజీ.. అలాంటి అదృష్టమే ఓ అమ్మాయికి దక్కింది.

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫాలోయింగ్ వచ్చింది. బాహుబలి క్రేజ్ అతన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళింది. అతడితో ఫోటో తీయించుకోవడం కోసం.. కలవడం కోసం ఎంతగానో ప్రయత్నించే అభిమానులు చాలా మందే ఉన్నారు. కొందరికి మాత్రం చాలా లక్కీగా ప్రభాస్ తో ఫోటో తీయించుకునే అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళలో ఎయిర్ హోస్టెస్ కూడా కొందరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ప్రభాస్ ఫ్లైట్ జర్నీ చేసే సమయంలో అందులోని క్రూలో ఉన్నారంటే ఫోటో తీయించుకోవడం చాలా ఈజీ.. అలాంటి అదృష్టమే ఓ అమ్మాయికి దక్కింది.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *