సగటు తెలుగోడు చంద్రబాబుని అడుగుతున్న సూటి ప్రశ్న

సగటు తెలుగోడు చంద్రబాబుని అడుగుతున్న సూటి ప్రశ్న

రాష్ట్రాన్ని రంపంతో కోశారు….తెగిపడిన అవయవాల్ని తీసుకొని ఆంధ్ర వచ్చావు…..

పట్టిసీమ ఒక పాపం అన్నారు….కానీ పంట పండించావు….

పోలవరం ఒక శాపం అన్నారు….కానీ ముందుకు నడిపించావు

రాజధాని ఒక అభూత కల్పన అన్నారు….కానీ రైతులు పొలం ఇచ్చారు

నీకు చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు…కానీ ప్రజలు గెలిపించారు

కేంద్రంతో లాలూచీ పడ్డావు అన్నారు….కానీ మోడీని ఎదిరించావు

అవినీతి చేస్తున్నావ్ అంటున్నారు….కానీ అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తున్నావు

నువ్వు ఎవరికి పుట్టావ్ అని అడుగుతున్నారు? నిన్ను కాల్చి చంపమంటున్నారు? నువ్వు ఎం పాపం చేశావ్? ఒక మనిషి ఇన్ని కష్టాలు పడితేనే కానీ చంద్రబాబు కాలేడా?

నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటే నాలాంటి వాడు ఇన్ని భరించాలా??

ఇన్ని అవమానాలు నీకు ఎందుకు? నీకే ఎందుకు? ఈ ప్రశ్న ప్రజలు ఆనాడు రాముడిని అడిగి ఉండాల్సింది. కష్టం పడిని రాముడు దేవుడైతే మరి నువ్వు ఎవరు?? ఇది ప్రతి తెలుగువాడు నిన్ను అడగాలనుకుంటున్న ప్రశ్న??

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *