బెజవాడ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్.. చూసారా…wow…ఇంతలోనే ఇంత మార్పు..

Kanaka Durga flyover work behind schedule

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *