కర్ణాటకలో ఏలియన్ అంటూ వీడియో చూపిస్తూ తప్పుడు వార్తలు.. ఇదీ నిజం..!

ఏదైనా ఒక వీడియో బయటకు రావాలి.. ఇక అంతే కట్టుకథలు అల్లుతూనే ఉంటారు. తాజాగా వాట్సప్, యుట్యూబ్ లలో అలాంటిదే ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఓ వింతజీవి వచ్చిందని.. అది కర్ణాటకలో తిరుగుతూ ఉందని.. జంతువుల మీద దాడి చేస్తోందని చెబుతున్నారు. అయితే ఇదంతా పక్కా ఫేక్ న్యూస్..!

ఆ వీడియోలో ఉన్న మాస్క్ వ్యక్తి ఓ చిన్న పిల్లాడు.. ఓ చిన్న పిల్లోడికి మాస్క్ వేసి అలా ఏదో జంతువు వచ్చినట్లు చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇక అదే వీడియోల్లో ఓ గేదె మీద దాడి చేస్తే పడ్డ గాయాలు మనం గమనించవచ్చు. ఆ గాయాలు అవ్వడానికి కారణం పిట్ బుల్ కుక్క. పిట్ బుల్ కుక్క గేదెను దాడి చేయగా దాన్ని చంపేశారు. అంతేకానీ అదేదో ఏలియన్ చేసిన పని అసలు కాదు.

ఇక కర్ణాటకలో ఏలియన్ అంటూ చెబుతున్న ఈ వీడియో అసలు నిజం కాదు. కర్ణాటకలో ఉన్న ఏ మీడియా సంస్థ కూడా చిన్న కథనాన్ని కూడా ఇప్పటిదాకా ప్రసారం చేయలేదు. ఊరికే పుకార్ల రాయుళ్ళు ఇలాంటి వీడియోను జనాల మీదకు వదులుతూ ఉంటారు. ఏదో చిన్న పిల్లోడికి మాస్క్ వేసిన వీడియో ఒకటి..
పిట్ బుల్ కుక్క గేదె మీద పడి గాయాలు చేసిన వీడియో మరొకటి..! ఈ రెండిటినీ కలిపి ఒకే వీడియోగా చూపిస్తూ జనాల్ని వెర్రి వాళ్ళను చేయడానికి చేసిన పని ఇది.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *