అన్న క్యాంటీన్‌కు రూ.లక్ష విరాళం ఇచ్చిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త

Anna Canteen

ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మండవ కుటుంబరావు గారు అన్న క్యాంటీన్‌కు రూ.లక్ష విరాళం ఇచ్చారు, అదేవిధంగా ప్రతి నెల పది టన్నుల కూరగాయలు ఇస్తానని సీఎం చంద్రబాబుకు తెలి పారు. ఏ కన్వెన్షన్‌లో బుధవారం జరిగిన అన్న క్యాంటీన్‌ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో రూ.లక్ష నగదుతో పాటు అక్షయపాత్ర సంస్థకు కూరగాయలు అందిస్తానని తెలిపారరు.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *